Periodiek onderhoudscontract

Anticipeer op onverwachte reparaties en verminder stilstand van uw machine / voertuig.

Onze experts verzorgen uw onderhoud periodiek. Deze preventieve aanpak voorkomt onverwachte down-time doordat beschadigingen vroegtijdig worden opgemerkt en verhoogt de veiligheid van uw medewerkers. Ook het schoon en droog houden van de batterij en het voorkomen van droogstaan van de cellen horen bij dit periodieke onderhoudscontract.

Uw voordelen:

  • Langere levensduur van de batterij
  • Vroegtijdig signaleren van noodzakelijke reparaties
  • Verhoogde veiligheid door systematische controle van kabels en stekkers
  • Reductie van onverwacht stilstand
  • Onderhoudskosten kunnen vooraf worden gebudgetteerd
We komen periodiek langs om het onderhoud uit te voeren bij u op locatie. Hoe vaak dit is, is afhankelijk van uw toepassing en gebruik.

Mogelijke onderhoudshandelingen zijn:
  • Water bijvullen (afhankelijk van type batterij)
  • Schoonmaken
  • Checken kabels en stekkers
  • Bij gebruik van een Wi-iQ, zullen we de resultaten met u bespreken
  • Standaard visuele batterijcheck

Aanvraag Onderhoudscontract