Recycling is goed voor u en het milieu

Ons logo is niet voor niets groen. We zijn ons wel degelijk bewust van onze omgeving en het milieu in het algemeen.

Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, verandert het klimaat: de aarde wordt warmer. Er zijn internationale afspraken gemaakt om die schadelijke uitstoot te beperken. Elektrisch rijden kan bijdragen aan een oplossing. Deze voertuigen produceren geen stikstofoxiden en fijnstof. Dat is met name in een ruimte zoals in een magazijn en loods een groot voordeel. Bovendien veroorzaken elektrische voertuigen minder geluidshinder, met dank aan hun geruisloze motoren.
In (oude) batterijen zitten schadelijke materialen zoals lood en zwavelzuur. Deze materialen moeten dus op verantwoorde wijze worden gedemonteerd en verwerkt. En hier zorgen wij voor. U kunt de tractiebatterijen / monoblokken bij ons inleveren.

Uw oude tractiebatterij / monoblok is geld waard

Uiteraard is het beter voor het milieu om onze batterijen niet zomaar weg te gooien. Maar u kunt er ook nog geld mee besparen. Daarom krijgt u van ons voor elke tractiebatterij / monoblok een loodvergoeding.


Wetgeving

Op 9 september 2008 is de Regeling beheer batterijen en accu's (gelet op de Europese batterijenrichtlijn 2006/66/EG) van kracht geworden voor fabrikanten, producenten en distributeurs. Deze groep moeten minder schadelijke batterijen leveren en zijn verantwoordelijk voor inzameling en hergebruik van hun afgedankte producten. Hier zorgen wij voor. Neem contact met ons op en wij zorgen dat uw tractiebatterij en/of monoblok op de juiste manier wordt gerecycled.

Innameformulier batterij